Τι είναι η εταιρική ταυτότητα mock up;

Η εταιρική ταυτότητα mock up είναι απαραίτητο εργαλείο για κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη. Είναι μια οπτική αναπαράσταση της μάρκας και της εταιρικής ταυτότητας της εταιρείας. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως λογότυπα, γραμματοσειρές, παλέτες χρωμάτων και σλόγκαν. Με τη δημιουργία μιας εταιρική ταυτότητα mock up της εταιρείας, οι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να οπτικοποιήσουν το εμπορικό σήμα τους και να διασφαλίσουν ότι όλα τα υλικά τους είναι συνεπή και συνεκτικά.

 Μια εταιρική ταυτότητα mock up είναι μια οπτική αναπαράσταση της ταυτότητας της εταιρείας. Έχει σχεδιαστεί για να δείχνει τη συνολική εμφάνιση και αίσθηση του εμπορικού σήματος της. Χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι το εμπορικό σήμα της εταιρείας απεικονίζεται με συνεπή και συνεκτικό τρόπο. Χρησιμεύει επίσης ως σημείο αναφοράς για οποιονδήποτε μπορεί να δημιουργήσει οποιοδήποτε υλικό για την εταιρεία.

Η δημιουργία μιας εταιρικής ταυτότητας mock up περιλαμβάνει μια σειρά από βήματα.

Πρώτον, η εταιρεία πρέπει να καθορίσει το βασικό μήνυμα και τις αξίες της επωνυμίας της. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω έρευνας αγοράς, ανάλυσης των ανταγωνιστών και ανατροφοδότησης από τους πελάτες. Μόλις καθοριστεί το βασικό μήνυμα, η εταιρεία μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσει τα οπτικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπροσώπηση της μάρκας. Αυτό περιλαμβάνει πράγματα όπως ο σχεδιασμός του λογότυπου, η επιλογή γραμματοσειράς, οι χρωματικές παλέτες και τα σλόγκαν.

Κατά τη δημιουργία μιας εταιρικής ταυτότητας mock up, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι γενικοί στόχοι της εταιρείας. Η μακέτα θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τα βασικά μηνύματα, τις αξίες και το όραμα της εταιρείας, όπως επίσης και να αντικατοπτρίζει το κοινό-στόχο της, καθώς και το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρει. Αδιαμφισβήτητα πρέπει να είναι οπτικά ελκυστική, καθώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε διαφημιστικό υλικό όπως φυλλάδια και ιστότοπους.

 Μόλις ολοκληρωθεί η εταιρική ταυτότητα mock up, θα πρέπει να δοκιμαστεί με πελάτες και προσωπικό για να διασφαλιστεί ότι αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το εμπορικό σήμα της εταιρείας. Δοκιμάζεται για τη συνέπεια και την ακρίβεια του σχεδιασμού και των μηνυμάτων. Αφού εγκριθεί η μακέτα, μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα υλικά της εταιρείας, από τις επαγγελματικές κάρτες έως τους ιστότοπους.

Συνοψίζοντας, μια  εταιρική ταυτότητα mock up είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Με τη δημιουργία μιας οπτικής αναπαράστασης του εμπορικού σήματος, του λογότυπου, των χρωμάτων και άλλων οπτικών στοιχείων μιας εταιρείας, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν μια συνεπή οπτική ταυτότητα σε όλα τα υλικά μάρκετινγκ που διαθέτουν. Αυτό συμβάλλει στη δημιουργία μιας άμεσα αναγνωρίσιμης μάρκας, επιτρέποντας στους πελάτες να ταυτοποιούν και να συνδέουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας εταιρείας με την εταιρική της ταυτότητα.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

One thought on “Τι είναι η εταιρική ταυτότητα mock up;

  1. Pingback: Εταιρική ταυτότητα ορισμός | artgrafics.gr

Comments are closed.